có 3 tổ công nhân sửa đường tổ 1 sửa được 57m đường tổ 2 sửa nhiều hơn tổ một 16n đường tổ 3 sửa được ít hơn tổ 2 18m hỏi trung bình mỗi tổ sửa được b

Question

có 3 tổ công nhân sửa đường tổ 1 sửa được 57m đường tổ 2 sửa nhiều hơn tổ một 16n đường tổ 3 sửa được ít hơn tổ 2 18m hỏi trung bình mỗi tổ sửa được bao nhiêu mét đường

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-22T00:58:45+00:00 2 Answers 143 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T00:59:46+00:00

  tổ 2 sửa đc là : 57 + 16 =73( m )

  tổ 3 sửa đc là : 74 – 18 = 55 ( m )

  trung bình cộng của mỗi tổ là : ( 57 + 73 + 55 ) : 3 =185/3 ( m )

   

  0
  2020-10-22T01:00:24+00:00

  Đáp án:   `185/3` `m`

  Giải thích các bước giải:

  $\text { Tổ 2 sửa được số m đường là: }$

    $\text { 57 + 16 = 73 (m) }$

  $\text { Tổ 3 sửa được số m đường là: }$

    $\text { 73 – 18 = 55 (m) }$

  $\text { Cả 3 tổ sửa được số m đường là: }$

    $\text { 57 + 73 + 55 = 185 (m) }$

  $\text { Trung bình mỗi tổ sửa được số m đường là: }$

          `185 : 3 = 185/3` `(m)`

                    $\text { Đáp số: }$ `185/3` `m`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )