Có 2 lô sản phẩm. Lô I có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lô II có 12 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Một người chọn ra ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô

Question

Có 2 lô sản phẩm. Lô I có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lô II có 12 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Một người chọn ra ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô I và 2 sản phẩm từ lô II một cách độc lập. Tính xác suất để cả 4 sản phẩm lấy ra đều là sản phẩm tốt.

in progress 0
Jezebel 8 tháng 2020-10-17T03:33:55+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Có 0 pp: 0.8^5Có 1 pp: 5×0.2×0.8^4Có 2 pp: 10×0.2×0.2×0.8^3

  b. Ai=biến cố lấy đc pp lần iP(A1)=3/7

  P(A2)=4/7×3/6P(A3)=4/7×4/6×3/5P(A4)=4/7×4/6×4/5×3/4P(A5)=4/7×4/6×4/5×4/4×3/3Số lần KT tb=Sum(Pi x i)=4.1238

   c)H1= sp lấy từ lô I sang II là chính phẩmH2= sp lấy từ lô I sang II là phế phẩmC= sp lấy là phế phẩm từ lô IIP( C ) = P(H1).P(C/H1) + P(H2).P(C/H2)

  P(H1)= 8/(8+2)=0,8P(H2)=2/(8+2)=0,2P(C/H1)= 3/(4+3+1)=3/8P(C/H2)= (3+1)/(4+3+1)=4/8-> P(C)=0,8. 3/8 + 0,2. 4/8 = 0,4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )