Có 1700kg gạo đựng trong các bao mỗi bao 5 yến hỏi cần bao để đựng hết 2700kg gạo

Question

Có 1700kg gạo đựng trong các bao mỗi bao 5 yến hỏi cần bao để đựng hết 2700kg gạo

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-08T00:07:59+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-08T00:09:09+00:00

  Đáp án:

   $\overline{54 bao}$

  Giải thích các bước giải:

                              Bài giải

  Cách 1:

  $\text{Đựng 2700 kg cần số bao là:}$

            $\text{2700:50=54(bao)}$

                                   $\text{Đáp số:54 bao}$

  Cách 2:

  $\text{Đổi 5 yến=50kg}$

  $\text{Đựng 1700 kg gạo vào bao 5 yến cần số bao là:}$

            $\text{1700:50=34(bao)}$

  $\text{2700 lớn hơn 1700 số kg là:}$

           $\text{2700-1700=1000(kg)}$

  $\text{Đựng 1000 kg cần số bao là:}$

            $\text{1000:50=20)}$

  $\text{Đựng 2700 kg cần số bao là:}$

            $\text{34+20=54(bao)}$

                                       $\text{Đáp số:54 bao}$

  $\text{Em nên dùng cách 1 để làm nhanh hơn nhé!!}$

  0
  2020-11-08T00:09:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5 yến = 50 kg

  Số tbao để đựng hết 1700 kg gạo là:

  2700 : 50 = 54 ( bao) 

  Đáp số : 54 bao

  _Bạn xem có sai đầu bài không nhé!_

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )