CMR:(2n+4)(2n+6) chia hết cho 8.Giúp mình nhanh với ạ mình đng cần gấp

Question

CMR:(2n+4)(2n+6) chia hết cho 8.Giúp mình nhanh với ạ mình đng cần gấp

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-05T23:44:07+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:45:07+00:00

  ta có:

   ( 2n + 4) (2n + 6)

  = (2n . 2n) + (2n . 6) + (4. 2n) +( 4.6)

  = 4n + 12n + 8n +24

  = 24n + 24

  = 3.8.n + 3.8

  ⇒ (2n+4) (2n+6) chia hết cho 8

  0
  2020-11-05T23:45:50+00:00

  `Ta` `có:`

  `( 2n + 4) (2n + 6)`

  `= (2n . 2n) + (2n . 6) + (4. 2n) +( 4.6)`

  `= 4n + 12n + 8n +24`

  `= 24n + 24`

  `= 3.8.n + 3.8`

  `⇒ (2n+4) (2n+6)` chia hết cho `8.`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )