CM: 1/2+1/2^2+1/2^3+…+1/2^9=1-1/2^9

Question

CM: 1/2+1/2^2+1/2^3+…+1/2^9=1-1/2^9

in progress 0
Trúc Chi 9 months 2021-05-10T09:07:33+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T09:09:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `A= 1/2 + 1/2^2 + 1/2^3 + … + 1/2^9`

  `=> 2A= 1 + 1/2 + 1/2^2 + … + 1/2^8`

  `=> 2A-A = (1 + 1/2 + 1/2^2 + … + 1/2^8) – (1/2 + 1/2^2 + 1/2^3 + … + 1/2^9)`

  `=> A= 1 – 1/2^9 (đpcm)`

   

  0
  2021-05-10T09:09:19+00:00

  Đặt cái đó là A cho dễ nha 

  mong vote cùng câu trả lời hay nhất ạ

  `A=1/2+1/2^2+1/2^3+…+1/2^9`

  `2A=1+1/2+1/2^2+…+1/2^8`

  `2A-A=[1+1/2+1/2^2+…+1/2^8]-[1/2+1/2^2+1/2^3+…+1/2^8+1/2^9]`

  `A=1-1/2^9`

  bài toán được chứng minh

  <3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )