chuyển những đọng từ này thành động từ quá khứ đơn do go have enjoy play join watch visit stay eat

Question

chuyển những đọng từ này thành động từ quá khứ đơn
do
go
have
enjoy
play
join
watch
visit
stay
eat

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-03T09:44:16+00:00 3 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T09:46:12+00:00

  do→did

  go→went

  have→had

  enjoy→enjoyed

  play→played

  join→jonied

  watch→watched

  visit→visited

  stay→stayed

  eat→ate

  0
  2020-11-03T09:46:14+00:00

  $ – $ Hello_$ ! $ Hello_$ ! $

  *Em tham khảo nhé $ ! $*

  $ ⇒ : $ $ * $ Chuyển những động từ này thành động từ quá khứ đơn $ * $

                                                  do $ → $ did.

                                                  go $ → $ went.

                                                  have $ → $ had.

                                               enjoy $ → $ enjoyed.

                                                 join $ → $ joined.

                                                play $ → $ played.

                                               watch $ → $ watched.

                                                  visit $ → $ visited.

                                                  stay $ → $ stayed.

                                                      eat $ → $ ate.

  Mong mọi người nếu hổng thích đừng vote ngẫu hứng $ 1, 2 $ sao cho mình nha $ ! $

  0
  2020-11-03T09:46:24+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quá khứ của stay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )