Chuyển câu văn sau:” Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay” thành câu bị động Nhân dịp sinh nhật mình có phải là trạng

Question

Chuyển câu văn sau:” Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay” thành câu bị động
Nhân dịp sinh nhật mình có phải là trạng ngữ chỉ thời gian không mấy bạn

in progress 0
Thu Giang 9 months 2021-05-24T09:30:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-24T09:31:39+00:00

  ⇒ Đến dịp sinh nhật nào đó của em, em sẽ được mua tặng chiếc xe lăn lắc tay bởi anh.

  – Có nhé

  0
  2021-05-24T09:32:26+00:00

  Chuyển thành câu bị động:

  – Đến dịp sinh nhật nào đó của em, chiếc xe lăn lắc tay sẽ được anh mua tặng em.

  => Nhân dịp sinh nhật mình là trạng ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )