Chuyển câu sau đây thành câu trần thuật mà mục đích của câu không thay đổi: Tội gì mà phải giúp đỡ lão?

Question

Chuyển câu sau đây thành câu trần thuật mà mục đích của câu không thay đổi:
Tội gì mà phải giúp đỡ lão?

in progress 0
Minh Khuê 2 months 2021-07-22T12:22:05+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T12:24:02+00:00

  Tôi nghĩ chúng ta không phải giúp lão.

  +

  +

  @dung15012007

  #Seiko wefy

  Cho xin hay nhất!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )