Chuyển câu chủ động thành câu bị động A) người ta chuyển tất cả đá lên xe tải Cách 1 tất cả đã được ng ta chuyển lên xe tải Cách 2 tất cả đá được ch

Question

Chuyển câu chủ động thành câu bị động
A) người ta chuyển tất cả đá lên xe tải
Cách 1 tất cả đã được ng ta chuyển lên xe tải
Cách 2 tất cả đá được chuyển lên xe tải
Cách 2 mik ghi v có đc ko ah
B) ông lão buộc con trâu bên gốc tre
Cách 1 con trâu đã được ông lão buộc bên gốc tre
Cách 2 con trâu đã buộc bên gốc tre.
Cách 1, 2 mik ghi v đc ko ah

in progress 0
Jezebel 3 months 2021-06-11T12:23:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-11T12:24:38+00:00

  A) C1: bn thiếu 

  Sửa : Tất cả đá đã được người ta chuyển lên xe tải

  C2 : bn có thể thay từ “được” thành từ “đã”

  Tất cả đá đã chuyển lên xe tải

  B) C1 : có thể bỏ chữ “đã”

  Con trâu được ông lão buộc bên gốc tre

  C2 : cách của bn đã đúng

  Nhận xét : Nhìn chung bn làm đúng hết và chỉ thiếu một chút ở câu C1 của A

                   câu của bn đã ổn nếu bn thik có thể dùng cả câu của mik 

  0
  2021-06-11T12:25:02+00:00

  `-`Cách 1 Tất cả đã được ng ta chuyển lên xe tải `->` Sai

  `=>` Sửa: Tất cả đá đã được người ta chuyển lên xe tải

  `-`Cách 2 Tất cả đá được chuyển lên xe tải`-` Đúng

  `-`Cách 1) Con trâu đã được ông lão buộc bên gốc tre`->` Đúng

  `-`Cách 2) Con trâu đã buộc bên gốc tre.`->` Đúng

  `=>` Bổ sung: Con trâu đã bị buộc bên gốc tre bởi ông lão

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )