Chứng tỏ rằng trong một phép trừ,tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu bao giờ cũng chia hết cho 2

Question

Chứng tỏ rằng trong một phép trừ,tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu bao giờ cũng chia hết cho 2

in progress 0
Latifah 1 year 2020-11-27T07:42:12+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:43:20+00:00

  a – b = c

  => c + a = b

  => Ta có ví dụ : 5 – 3 = 2 ( 5 + 3 + 2 = 10 )

  => Vì trong phép tính nếu số bị trừ,số trừ và hiệu luôn chia hết cho 2.             Trường Hợp 2 : Ra kết quả là số chẵn vì : a – b = c ( c + a + b )                              VD cụ thể hiệu số chẵn :  10 – 8 = 2 ( 2 + 8 + 10 = 20 )                                          Số lẻ : 11 – 7 = 4 ( 11 + 7 + 4 = 22 )                                                                        => a – b =c ( c + a + b chia hết cho 2 )                                                                   CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA~

  0
  2020-11-27T07:44:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu số bị trừ là lẻ, số trừ là chẵn thì hiệu là lẻ, Tổng của `2` số lẻ với `1` số chẵn là số chẵn `\vdots 2`

  Nếu số bị trừ là chẵn, số trừ là lẻ chẵn thì hiệu là lẻ, Tổng của `2` số lẻ với `1` số chẵn là số chẵn `\vdots 2`

  Nếu số bị trừ và số trừ cùng chẵn thì hiệu là số chẵn, Tổng của `3` số chẵn là số chẵn `\vdots 2`

  Nếu số bị trừ và số trừ cùng lẻ thì hiệu là số chẵn, Tổng của `3` số lẻ với `1` só chẵn là số chẵn `\vdots 2`

  `→` trong một phép trừ,tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu bao giờ cũng chia hết cho `2 (đpcm)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )