Chứng tỏ rằng số có dạng abcabc luôn chia hết cho 13

Question

Chứng tỏ rằng số có dạng abcabc luôn chia hết cho 13

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-11T12:13:09+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T12:14:47+00:00

  `abcabc`

  = `abc` . `1000` + `abc` . `1`

  = `abc` . ( `1000` + `1` )

  = `abc` . `1001`

  = `abc` . `17` . `13`

  ⇒ `abcabc` luôn chia hết cho `13`

   

  0
  2020-11-11T12:14:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : abcabc = abc000 + abc

                           = abc x 1000 + abc

                           = abc x ( 1000+1 )

                           = abc x 1001

                           = abc x 7 x 11 x 13

  Vì 13 chia hết cho 13 ⇒ abcabc luôn chia hết cho 13

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )