Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x: $(3x+7)(2x+3) – (3x-5)(2x+11)$

Question

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
$(3x+7)(2x+3) – (3x-5)(2x+11)$

in progress 0
Hưng Gia 9 months 2020-10-29T06:59:55+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T07:00:58+00:00

  Ta có:(3x + 7) (2x + 3) – ( 3x – 5 ) ( 2x + 11)
  =6x2+9x+14x+21-6x2+33x-10x-55

  =6x2+9x+14x+21-6x2-33x+10x+55

  =21+55=76

  Vậy A ko phụ thuộc vào giá trị của x

  0
  2020-10-29T07:01:42+00:00

  Ta có :

  `A = (3x+7)(2x+3)-(3x-5)(2x+11)`

  `⇔ A=6x^2+9x+14x+21-6x^2+33x-10x-55`

  `⇔ A=6x^2+9x+14x+21-6x^2-33x+10x+55`

  `⇔ A=21+55`

  `⇔A=76`

  Vậy `A` ko phụ thuộc vào giá trị của `x`

  Xin hay nhất !   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )