chứng tỏ 8 mũ 7 – 2 mũ 18 chi hết cho 14

Question

chứng tỏ
8 mũ 7 – 2 mũ 18 chi hết cho 14

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-10-31T09:28:13+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:29:39+00:00

  `8^7-2^18`

  `=2^21-2^18`

  `=2^17(2^4-2)`

  `=2^17(16-2)`

  `=2^17. 14` chia hết cho `14`

   

  0
  2020-10-31T09:30:04+00:00

  Ta có: `8^7-2^18`

  `= (2^3)^7-2^18`

  `= 2^21-2^18`

  `= 2^18.  2^3-2^18`

  `= 2^18(2^3-1)`

  `= 2^18  .7`

  `= 2^17.  2. 7`

  `= 2^17.  14`

  `=> đpcm`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )