Chứng minh với mọi số nguyên dương n ta có: n^3+2n chia hết cho 6

Question

Chứng minh với mọi số nguyên dương n ta có: n^3+2n chia hết cho 6

0
Nho 2 years 2020-11-21T00:09:47+00:00 0 Answers 43 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )