chứng minh việc dời đô của lí công uẩn là đúng đắn

Question

chứng minh việc dời đô của lí công uẩn là đúng đắn

in progress 0
Thái Dương 4 months 2021-05-22T06:28:41+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-22T06:30:09+00:00

    Thăng Long là một vùng đất màu mỡ tươi tốt, đất rộng, người đông, hội tụ nhiều lĩnh vực, có thể phát triển nhiều về mặt kinh tế, xã hội, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Ngoài ra, trước Thăng Long là sông Như Nguyệt, khúc sông hiểm trở có thể ngăn chặn phần nào thế mạnh quân xâm lược Đại Việt. Ngoài ra, vì Hoa Lư là quê hương của Lý Thái Tổ nên việc ông dời đô về đó là hoàn toàn đúng đắn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )