Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Công mài sắt, có ngày nên kim” BÀI VĂN CHỨNG MINH LƯU Ý: ko chép mạng THÂN BÀI: ĐOẠN 1:Giải thích ý nghĩa củ

Question

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Công mài sắt, có ngày nên kim”
BÀI VĂN CHỨNG MINH
LƯU Ý: ko chép mạng
THÂN BÀI:
ĐOẠN 1:Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ
(Nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa sâu xa mà ông cha ta muốn nói)
3 ĐOẠN CÒN LẠI: nêu 3 dẫn chứng

in progress 0
Latifah 8 months 2021-05-24T21:05:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-24T21:07:22+00:00

    Trong cuộc sống của mỗi người, dù việc lớn hay việc nhỏ đều cần đức tính kiên trì và kiên trì cũng chính là chìa khóa của sự thành công. Từ thời xa xưa, ông cha ta đã đúc kết thành 1 bài học để ră dạy con cháu đời sau qua câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để khích lệ, thúc đẩy ý chí của con cháu đời sau. Câu tục ngữ này gồm có 2 nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúng ta có thể hiểu nghĩa đen rằng: Nếu chúng ta kiên trì mài mãi một cục sắt thì chắc chắn cũng sẽ có một ngày cục sắt ấy sẽ thành cây kim, còn nghĩa bóng được hiểu như sau: Con người cần có sự kiên trì và ý chí thì sẽ có sự thành công trong cuộc sống. Quả thật như vậy, nếu chúng ta không giải được bài toán khó ấy nếu chúng ta kiên trì giải thì chắc chắn chúng ta sẽ giải được bài toán ấy, còn nhớ những ngày học bơi đầu tiên mà uống nước, sau mộ thời gian kiên trì, khổ luyện thì chúng ta đã bơi giỏi như ngày hôm nay và nhiều điều còn hơn thế nữa. Chúng ta nhiều sự thành công của những tấm gương lớn trên thế giới như: Lu-i-Pa-xtơ, Oan-Đi-Xnây,…..Ngoài những tấm gương lớn trên thế giới, mà trong đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta còn có những tấm gương sáng như: Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Sơn Lâm,…Đúng là như vậy, trong các cuộc kháng chiến chống xâm lăng dân của dân tộc Việt Nam ta trong lịch sử đều theo chiến lược trường kì và kết thúc vẻ vang, thắng lợi. Các công cuộc đắp đê ngăn lũ bảo vệ mùa màng của nhân dân ở vùng đồng bằng Bắc bộ đều đòi hỏi dự kiên trì và bền vững. Ngoài ra, còn tấm gương sáng vượt khó trong học tập như: Nguyễn Ngọc Kí kiên trì tập viết bằng chân để có thể trở thành thầy giáo nhân dân và ông được Bác Hồ hai lần trao tặng huy hiệu cao quý và cũng đạt được nhiều giải thưởng toán học. Ông chính là tấm gương sáng về ý chí, kiên trì và nghị lực. Câu tục ngữ này không chỉ là bài học thiết thực, quý giá trong cuộc sống lao động và chiến đấu. Đặc biệt, là đối với những cô cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường như chúng em. Câu tục ngữ này mặc dù ra đời đã rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay là kim chỉ Nam dẫn hướng cho những ai mà muốn thành công trong cuộc sống.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )