Chứng minh tính chân lí trong bài thơ: “Ko có việc j khó Chỉ sợ lòng ko bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên.” ( Hồ Chí Minh ) lập dàn ý cho đ

Question

Chứng minh tính chân lí trong bài thơ:
“Ko có việc j khó
Chỉ sợ lòng ko bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
( Hồ Chí Minh )
lập dàn ý cho đề bài trên
viết mở bài và kết bài

in progress 0
Tài Đức 7 months 2021-06-21T18:07:53+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-21T18:09:11+00:00

    Đây nè cho năm sao nha

    chung-minh-tinh-chan-li-trong-bai-tho-ko-co-viec-j-kho-chi-so-long-ko-ben-dao-nui-va-lap-bien-qu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )