Chứng minh rằng abcdeg chia hết cho 49 khi (2abc+deg) chia hết cho 49

Question

Chứng minh rằng abcdeg chia hết cho 49 khi (2abc+deg) chia hết cho 49

0
Khánh Gia 1 year 2020-10-31T10:48:11+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )