Chứng minh rằng 10 mủ n trừ 1 chia hết cho 9 với n thuộc z

Question

Chứng minh rằng 10 mủ n trừ 1 chia hết cho 9 với n thuộc z

in progress 0
Euphemia 2 tháng 2021-04-16T02:06:58+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  1. Ta có : `10^n `- 1 = 100….0 ( n số 0 ) – 1

    = 999….9 ( n số 9 )

    Mà 9 + 9 + 9 + …. + 9 ( n số 9 ) = 9 . n ⋮ 9

    ⇒ 99..9 ⋮ 9 hay `10^n` – 1  ⋮ 9 ( Điều phải chứng minh )

     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )