Chứng minh (n+2)^2-n^2+4n chia hết cho 8 với n thuộc Z

Question

Chứng minh (n+2)^2-n^2+4n chia hết cho 8 với n thuộc Z

in progress 0
Doris 11 months 2020-10-23T09:26:31+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T09:27:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `(n+2)^2-n^2+4n-4`

  `=n^2+4n+4-n^2+4n-4`

  `=8nvdots8`

     Vậy `(n+2)^2-n^2+4n-4vdots8.`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )