chứng minh a² + b ² = (a + b) ² – 2ab

Question

chứng minh a² + b ² = (a + b) ² – 2ab

in progress 0
Nho 6 months 2021-05-04T12:18:41+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T12:19:56+00:00

  Đáp án:

  Vậy phương trình được chứng minh

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : `VP =  ( a + b )^2 – 2ab = a^2 + 2ab + b^2 – 2ab = a^2 + b^2 = VT`

  Vậy phương trình được chứng minh

   

  0
  2021-05-04T12:20:29+00:00

  Đáp án: Em xem hình

   

  Giải thích các bước giải:

   

  chung-minh-a-b-a-b-2ab

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )