Chúng minh: a/ √(1-2√6)- √(7+2√6) là số nguyên b/ ∛(1+ (√84)/9) + ∛1-( √84)/9) là 1 số nguyên

Question

Chúng minh:
a/ √(1-2√6)- √(7+2√6) là số nguyên
b/ ∛(1+ (√84)/9) + ∛1-( √84)/9) là 1 số nguyên

0
Acacia 1 year 2020-11-27T07:52:32+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )