chứng minh (2n+3 , 4n+8)=1

Question

chứng minh (2n+3 , 4n+8)=1

in progress 0
Sapo 8 tháng 2020-10-14T10:58:44+00:00 1 Answers 103 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Gọi `ƯCLN(2n + 3, 4n + 8)` là `d`

  Ta có : 

  `2n + 3` chia hết cho `d => 2(2n + 3)` chia hết cho `d => 4n + 6` chia hết cho `d`

  `4n + 8` chia hết cho `d`

  `=> 4n + 8 – (4n + 6)` chia hết cho `d`

  `=> 2` chia hết cho `d`

  Do `2n + 3` là số lẻ `=> 2n + 3` không chia hết cho `2`

  `=> d = 1`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )