chứng minh 1/2! + 2/3! + 3/4! +…..+99/100! <1

Question

chứng minh 1/2! + 2/3! + 3/4! +…..+99/100! <1

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-27T03:05:52+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:07:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $C= \dfrac{1}{2!}+\dfrac{2}{3!}+\dfrac{3}{4!}+…+\dfrac{99}{100!}$
   $= \dfrac{2-1}{2!}+\dfrac{3-1}{3!}+…+\dfrac{100-1}{100!}$
   $= \dfrac{2}{2!}-\dfrac{1}{2!}+\dfrac{3}{3!}-\dfrac{1}{3!}+…+\dfrac{100}{100!}-\dfrac{1}{100!}$
   $= \dfrac{1}{1!}-\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{2!}-\dfrac{1}{3!}+\dfrac{1}{3!}-\dfrac{1}{4!}+…+\dfrac{1}{99!}-\dfrac{1}{100!}$
   $= 1-\dfrac{1}{100!}< 1$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )