Chúng em qua ngôi nhà xây dở Giàn giáo tựa1 cái lồng che chở Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: Tạm biệt! Ng

Question

Chúng em qua ngôi nhà xây dở
Giàn giáo tựa1 cái lồng che chở
Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:
Tạm biệt!

Ngôi nhà tựa2 vào nền trời sẫm biếc
Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng
Ngôi nhà giống như bài thơ sắp làm xong
Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.
Hai từ tựa trong đoạn thơ trên có quan hệ như thế nào theo quan hệ âm và nghĩa ?
Trả lời ngắn gọn

in progress 0
Kim Cúc 1 month 2021-06-24T11:25:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T11:26:52+00:00

  Giàn giáo tựa 1 cái lồng che chở . 

                          VÀ 

  Ngôi nhà tựa2 vào nền trời sẫm biếc

  2 từ tựa trên là 2 từ đồng âm 

  Mik xin ctlhn ạ 

  0
  2021-06-24T11:27:13+00:00

  @Meoss_

  * Chúng em qua ngôi nhà xây dở

  Giàn giáo tựa một cái lồng che chở

  Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

  Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:

  Tạm biệt!

  * Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

  Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

  Ngôi nhà giống như bài thơ sắp làm xong

  Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

  -> Hai từ ” tựa ” trong đoạn thơ trên là từ ” đồng âm ”

  -> Vì từ ” tựa ” thứ nhất là quan hệ từ dùng để so sánh giàn giáo với cái lồng che chở. Còn từ ” tựa ” thứ hai là động từ để chỉ hoạt động vật này dựa dẫm vào vật khác.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )