chữa các lỗi dùng từ sai sâu đây a ,các em cố gắng học thật tốt đẻ sau này xây dựng kiến thiết đất nước b, tôi nghe phong phanh mai lớp mk sẽ nghỉ học

Question

chữa các lỗi dùng từ sai sâu đây
a ,các em cố gắng học thật tốt đẻ sau này xây dựng kiến thiết đất nước
b, tôi nghe phong phanh mai lớp mk sẽ nghỉ học

in progress 0
Helga 2 weeks 2021-07-09T09:34:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T09:36:21+00:00

    a, Lỗi sai: kiến thiết đất nước

    Sửa: đất nước văn minh

    b, lỗi: phong phanh.          Sửa đâu đó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )