^^… chu pa pi pô nha nhố

Question

^^… chu pa pi pô nha nhố
chu-pa-pi-po-nha-nho

in progress 0
Philomena 5 months 2021-05-06T07:24:00+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-06T07:25:37+00:00

  Đáp án:

  bài 1 

  a) 3x-2=x-1 

  ⇔2x=1

  ⇔x=-1/2

  Vậy x=-1/2

  b)x(2x-1)+4=(x-2)^2

  ⇔2x^2-x+4=x^2-4x+4

  ⇔x^2+3x=0

  ⇔x(x+3)=0

  ⇔x=0 và x+3=0

  ⇔x=0 và x=-3

  Vậy ………………………………………………………………………………………………………………….

  c)l x+3l=2x-1

  ⇔x+3=2x-1 và x+3=-2x-1

  ⇔-x=-4 và 3x=-2

  ⇔x=4 và x=-2/3

  Vậy…………………………………………………………………………………………………

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )