Chủ ngữ trong câu “Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre.” là:

Question

Chủ ngữ trong câu “Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre.” là:

in progress 0
Neala 1 year 2021-07-09T02:25:31+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T02:26:55+00:00

  Chủ ngữ trong câu “Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre.” là:Trăng

  Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu : Trạng Ngữ

  Trăng : Chủ ngữ

  Đã nhô lên khỏi rặng tre : Vị ngữ

  0
  2021-07-09T02:27:14+00:00

  Chủ ngữ ” Sau tiếng chuông……..khỏi rặng tre ” là Trăng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )