chữ ‘còn’ trong câu ‘ Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo’ là quan hệ từ biểu thị ý ngĩa gì

Question

chữ ‘còn’ trong câu ‘ Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo’ là quan hệ từ biểu thị ý ngĩa gì

in progress 0
Thanh Thu 3 days 2021-07-19T17:07:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T17:08:53+00:00

  ý nghĩa :

  Nghệ thuật so sánh làm cho ta thấy giấc ngủ của người con thật nhẹ nhàng , thanh thoát , yên tĩnh và bình yên . Dường như người con không hề lo gì cả mặc dù ngày mai lài ngày tựu trường đầu tiên của mình. Ta cũng bước đầu thấy được sự quan tâm , lo lắng của người mẹ dành cho người con qua cách miêu tả chi tiết và sinh động của tác giả.

  là quan hệ từ biểu thị ý : so sánh

                                                                   xin hay nhất ạ !

  0
  2021-07-19T17:08:57+00:00

  Chữ ‘còn’ trong câu‘ Còn bây đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo’ là quan hệ từ biểu thị ý so sánh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )