Chọn đáp án đúng nhất, giải thích cũng đc mà ko giải thích cũng đc #Ai giải thích và đúng = vote 5* + CTLHN

Question

Chọn đáp án đúng nhất, giải thích cũng đc mà ko giải thích cũng đc
#Ai giải thích và đúng = vote 5* + CTLHN
chon-dap-an-dung-nhat-giai-thich-cung-dc-ma-ko-giai-thich-cung-dc-ai-giai-thich-va-dung-vote-5-c

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-28T11:00:45+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T11:02:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 A

  Câu 12

  a) B ( theo ct h²=b’.c’  thì AH²=HC.BH)

  b) C (theo py ta go HC=$\sqrt[2]{10²-8²}$ =6

  c) C ( Theo ct h²=b’.c’ ⇒ BH = $\frac{AH²}{HC}$ =$\frac{32}{3}$  mà BH=AD nên AD=$\frac{32}{3}$)

  0
  2020-11-28T11:02:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 A

  Câu 12

  a) D ( theo ct h²=b’.c’  thì AH²=HC.HB )

  b) C (theo py ta go HC= $\sqrt[2]{10²-8²}$=6 )

  c) C ( Theo Công thức h²=b’.c’ 

  ⇒ AH²=HC.HB 

  ⇒ HB =$\frac{AH²}{HC}$ =$\frac{32}{3} $ 

  Mà HB=AD ⇒ AD =$\frac{32}{3} $ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )