Chọn câu trả lời đúng : Vì sao ông Việt phải chống gậy để đi? Vì ông già rồi. Vì ông bị đau chân. Vì mắt ông kém, không nhìn thấy đường. V

Question

Chọn câu trả lời đúng :
Vì sao ông Việt phải chống gậy để đi?
Vì ông già rồi.
Vì ông bị đau chân.
Vì mắt ông kém, không nhìn thấy đường.

Vì ông yếu quá, không tự đi được.
Giúp mik với nhà
chon-cau-tra-loi-dung-vi-sao-ong-viet-phai-chong-gay-de-di-vi-ong-gia-roi-vi-ong-bi-dau-chan-vi

in progress 0
Yến Oanh 6 months 2021-07-31T17:40:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T17:41:34+00:00

  Vì ông yếu quá, không tự đi được.

  0
  2021-07-31T17:41:48+00:00

  Đáp án:

    `+` Vì ông già rồi.

    `+` Vì mắt ông kém, không nhìn thấy đường.

   Câu “Vì ông bị đau chân” không đúng vì ông đau chân thì sao ông đi được.

   Câu “Vì ông yếu quá, không tự đi được” không đúng vì ông không tự đi được thì ông cần gậy làm gì nữa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )