chơi đối thơ nhưng mà pk thơ lục bát nhé, ai ko đối tiếp bằng bình luận=báo cáo (mod đừng xóa): mình trước: mình buồn mình ngồi mình than

Question

chơi đối thơ nhưng mà pk thơ lục bát nhé, ai ko đối tiếp bằng bình luận=báo cáo (mod đừng xóa):
mình trước: mình buồn mình ngồi mình than
xuân tan bỗng dưng mình lại nhớ hè
rồi tiếp đi

in progress 0
Thanh Thu 4 months 2021-05-30T11:13:26+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T11:14:53+00:00

  Trả lời

  Câu thơ:

  Mình ngồi mình buồn mình than

  Xuân tan bỗng dưng mình lại nhớ hè.

  Câu đối:

  Mình chờ mình đợi mình mong

  Hè về xuân tới xua tan cái buồn.

  $#Chúc học tốt!$

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )