cho1/2cănx-2-1/2cănx+2-cănx/1-x a,tìm đk và rút gọn b,tính c khi x=4/9

Question

cho1/2cănx-2-1/2cănx+2-cănx/1-x
a,tìm đk và rút gọn
b,tính c khi x=4/9

in progress 0
Delwyn 1 tháng 2021-05-15T18:21:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     

    cho1-2can-2-1-2can-2-can-1-a-tim-dk-va-rut-gon-b-tinh-c-khi-4-9

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )