Cho x,y,z thoả mãn xyz=1 và x+y+z = 1:x + 1:y + 1:z Tính giá trị biểu thức B= (x^19-1)(y^5-1)(z^2014-1)

Question

Cho x,y,z thoả mãn xyz=1 và x+y+z = 1:x + 1:y + 1:z Tính giá trị biểu thức B= (x^19-1)(y^5-1)(z^2014-1)

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-11-29T03:36:35+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T03:37:51+00:00

  Xem hình…

  cho-y-z-thoa-man-yz-1-va-y-z-1-1-y-1-z-tinh-gia-tri-bieu-thuc-b-19-1-y-5-1-z-2014-1

  0
  2020-11-29T03:38:12+00:00

  Ta thấy `xyz=1` và `x+y+z=1:x+1:y+1:z`

  `⇒x,y,z=1` (thỏa mãn)

  `B=(x^19-1)(y^5-1)(z^2014-1)`

  Thay `x,y,z=1`, ta có:

  `B=(1^19-1)(1^5-1)(1^2014-1)`

  `→B=(1-1)(1-1)(1-1)`

  `→B=0`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )