Cho y = x + m – 1 (d) và y = -3x + 2m – 5 (d’). Tìm m để (d) và (d’) cắt nhau tại điểm có hoành độ và tung độ đối nhau.

Question

Cho y = x + m – 1 (d) và y = -3x + 2m – 5 (d’). Tìm m để (d) và (d’) cắt nhau tại điểm có hoành độ và tung độ đối nhau.

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-28T11:41:21+00:00 1 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T11:42:28+00:00

  Đáp án:

   \(m=2\)

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoành độ giao điểm của \(d\) và \(d’\):

  \(x+m-1=-3x+2m-5\)

  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{m-4}{4}\)

   Gọi \(M\) là giao điểm của \(d\) và \(d’\):
  \(M(\dfrac{m-4}{4};y)\)

  Để \(M\) có hoành độ và tung độ đối nhau: 

  \(y=-(\dfrac{m-4}{4})\)

  Thay \(M\) vào \(d:y=x+m-1\)

  \(\Leftrightarrow -(\dfrac{m-4}{4})=\dfrac{m-4}{4}+m-1\)

  \(\Leftrightarrow \dfrac{m-4}{2}+m-1=0\)

  \(\Leftrightarrow 3m-6=0\)

  \(\Leftrightarrow m=2\)

  Vậy \(m=2\) thỏa mãn yêu cầu đề bài

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )