Cho x < y . Kết quả nào dưới đây là đúng ? A. 3 – x < 3 – y B. 3 – 2x y – 3 D. 2x – 3 < 2y – 3

Question

Cho x < y . Kết quả nào dưới đây là đúng ? A. 3 – x < 3 – y B. 3 – 2x y – 3 D. 2x – 3 < 2y – 3

in progress 0
Kim Chi 2 tháng 2021-05-06T14:34:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $\rm D$

  Giải thích các bước giải:

  $\rm x<y \to -x > -y \to 3-x > 3-y \to A \ sai$

  $\rm x<y \to 2x<2y \to -2x > -2y \to 3-2x > 3-2y \to B \ sai$

  $\rm x<y \to x-3 < y-3 \to C \ sai$

  $\rm x<y \to 2x < 2y \to 2x-3 < 2y-3 \to D \ đúng$

  Vậy đáp án đúng là : $\rm D$

 2. Đáp án: $D$

   

  Giải thích các bước giải:

  $x<y\to -x>-y\to 3-x>3-y$ ($A$ sai)

  $x<y\to -2x>-2y\to 3-2x>3-2y$ ($B$ sai)

  $x<y\to x-3<y-3$ ($C$ sai)

  $x<y\to 2x<2y\to 2x-3<2y-3$ ($D$ đúng)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )