Cho x+y=7 và xy = 12. Tính M= I x-y I

Question

Cho x+y=7 và xy = 12. Tính M= I x-y I

in progress 0
Sapo 11 months 2020-10-30T17:25:06+00:00 1 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T17:26:56+00:00

  Đáp án:

  `|x-y|=1`

  Giải thích các bước giải:

   ta có: `(x-y)^2=(x+y)^2-4xy` (1)

  thay `x+y=7;xy=12` vào (1) ta có:

  `(x-y)^2=7^2-4.12=49-48=1`

  `⇔x-y=+-1`

  `⇔|x-y|=1`

  vậy `|x-y|=1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )