Cho x-y = 4, xy=5. Tính x+y ( x<0)

Question

Cho x-y = 4, xy=5. Tính x+y ( x<0)

in progress 0
Tryphena 9 months 2020-10-29T14:23:50+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T14:25:08+00:00

  `x-y=4`

  `->y=x-4`

  mà `xy=5`

  `->x(x-4)=5`

  `->x^2-4x-5=0`

  `->x^2+x-5x-5=0`

  `->x(x+1)-5(x+1)=0`

  `->(x-5)(x+1)=0`

  `→`\(\left[ \begin{array}{l}x-5=0\\x+1=0\end{array} \right.\) 

  `→`\(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=-1\end{array} \right.\) 

  mà `x<0`

  `->x=-1`

  `->y=-1-4=-5`

  `->x+y=-1+(-5)=-6`

  0
  2020-10-29T14:25:16+00:00

  Đáp án:

   `x+y=-1+(-5)=-6`

  Giải thích các bước giải:

  Theo đề bài ta có:

  $\left \{ {{x-y=4} \atop {xy=5}} \right.$

  `<=>`$\left \{ {{x=4+y} \atop {y(4+y)=5}} \right.$

  `<=>` $\left \{ {{x=-1} \atop {y=-5}} \right.$ `(` do `x<0)`

  `=>x+y=-1+(-5)=-6`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )