Cho x+y=1;x²+y²=13. Tính x³+y³

Question

Cho x+y=1;x²+y²=13. Tính x³+y³

in progress 0
Hưng Gia 9 months 2020-10-28T20:28:15+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T20:29:52+00:00

  Đáp án:

  $x^3+y^3=19$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $x+y=1$

  $⇔ (x+y)^2=1$

  $⇔ x^2+y^2+2xy=1$

  $⇔ 2xy=1-13=-12$

  $⇔ xy=-6$

  Mặt khác:

  $x^3+y^3$

  $=(x+y)^3-3x^2y-3xy^2$

  $=(x+y)^3-3xy(x+y)$

  $=1-3.(-6).1=1+18$

  $=19$

  0
  2020-10-28T20:30:11+00:00

  Cos `x+y=1`

  `=>(x+y)^2=1`

  `=>x^2+y^2+2xy=1`

  Mà` x^2+y^2=13`

  `=>2xy=-12`

  `=>xy=-6`

  KHi đó `x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)=1.(13+6)=19`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )