Cho x+y=1 tính x^3+y^3

Question

Cho x+y=1 tính x^3+y^3

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-31T10:32:14+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-31T10:33:31+00:00

    =))

    cho-y-1-tinh-3-y-3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )