Cho $\widehat{AOB}$ và $2$ tia $OM;ON$ nằm trong $\widehat{AOB}$ sao cho $\widehat{AOM}+\widehat{BON}<\widehat{AOB}$. Trong 3 tia $OM;ON;OA$, tia nào

Question

Cho $\widehat{AOB}$ và $2$ tia $OM;ON$ nằm trong $\widehat{AOB}$ sao cho $\widehat{AOM}+\widehat{BON}<\widehat{AOB}$. Trong 3 tia $OM;ON;OA$, tia nào nằm giữa $2$ tia còn lại? Vì sao?

in progress 0
Nick 11 months 2021-04-20T20:38:49+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T20:40:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\widehat{AOM}+\widehat{BON}<\widehat{AOB}$

  $\to \widehat{AOM}<\widehat{AOB}-\widehat{BON}$

  $\to \widehat{AOM}<\widehat{AON}$ vì $ON$ nằm trong $\widehat{AOB}$

  $\to OM$ nằm giữa $OA, ON$

   

  cho-widehat-aob-va-2-tia-om-on-nam-trong-widehat-aob-sao-cho-widehat-aom-widehat-bon-widehat-aob

  0
  2021-04-20T20:40:38+00:00

  Đáp án:

   OM nằm giữa ON và OA

  Giải thích các bước giải:

  ⇔ AOM + BON < AOB

  ⇔ AOM < AOB – BON

  ⇔ AOM < AON

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )