cho ví dụ về một số từ về thuật ngữ nói đến môi trường

Question

cho ví dụ về một số từ về thuật ngữ nói đến môi trường

in progress 0
Adela 1 year 2021-09-03T15:46:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T15:47:21+00:00

  -Suy thoái môi trường

  -Hệ sinh thái 

  -Môi trường điạ chất 

  -Quan trắc môi trường 

  -Phế liệu

  -Hiệu ứng nhà kính 

  -Đa dạng sinh học

  ,…..

  0
  2021-09-03T15:47:25+00:00

  Tiêu chuẩn môi trường

  – Tác động môi trường 

  – Bảo vệ môi trường 

  – Quản lý chất thải 

  – Ô nhiễm môi trường 

  – Địa chất môi trường

  -……….vv

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )