Cho ví dụ 4 cách sử dụng để nói giảm nói tránh Theo cách từ đồng nghĩa , hán việt : + Theo cách phủ định tử trái nghĩa : + Theo cách nói vòng : +

Question

Cho ví dụ 4 cách sử dụng để nói giảm nói tránh
Theo cách từ đồng nghĩa , hán việt : +
Theo cách phủ định tử trái nghĩa : +
Theo cách nói vòng : +
Theo cách nói trống : +

in progress 0
Thiên Ân 7 months 2021-07-15T02:21:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T02:22:49+00:00

  @Shin

  Shin chúc bạn gì đó học tốt nhé

  -Theo cách từ đồng nghĩa,từ hán việt là:

  +Khúc này bạn hát sai rồi

  –>Khúc này bạn hát không đúng với lời bài hát

  Theo cách phủ định tử trái nghĩa

  +Bạn ấy không xấu lắm

  —->Bạn ấy đẹp chút chút

  Theo cách nói vòng

  +Con học ngu quá

  —>Con chậm hiểu bài quá nên không đạt hiệu quả

  -Theo cách nói trống

  +Con học không tiếp thu gì hết,không nghe giảng bai

  —>Học theo cách đó là không được

  Hay nhất nhé

  0
  2021-07-15T02:22:58+00:00

  + con làm sai rồi-> con làm chưa được đúng

  + không xấu -> đẹp 

  + anh ấy học dốt-> anh ấy học chậm tiếp thu, hay bị cô phê bình

  + bạn hà rất xấu -> xấu quá đi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )