Cho tứ giác MNPQ là một tứ giác nội tiếp biết góc MQN=90 độ -3x,góc PNM=40 độ +8x.Tìm x Lm họ mink nha iu nhiều ai nhanh vote 5 sao

Question

Cho tứ giác MNPQ là một tứ giác nội tiếp biết góc MQN=90 độ -3x,góc PNM=40 độ +8x.Tìm x
Lm họ mink nha iu nhiều ai nhanh vote 5 sao

in progress 0
Mít Mít 8 months 2021-05-14T08:25:37+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T08:26:37+00:00

  \(MNPQ\) là tứ giác nội tiếp

  \(\to \widehat{MQN}+\widehat{PNM}=180^\circ\)

  \(\to 90^\circ-3x+40^\circ+8x=180^\circ\)

  \(\leftrightarrow 5x=50^\circ\)

  \(\leftrightarrow x=10^\circ\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )