Cho tứ giác ABCD, gọi MNPQ lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. CMR MN song song với PQ va MN = PQ. VẼ HÌNH NỮA NHÉ B2: Phân tích các đa thức sa

Question

Cho tứ giác ABCD, gọi MNPQ lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. CMR MN song song với PQ va MN = PQ. VẼ HÌNH NỮA NHÉ
B2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a, 4x^2 + 4xy + y^2
b, 4x^2 – 25
c, x^2 – 3x + xy – 3y
d, 3xy + 6x + 2y + 4

0
Orla Orla 1 year 2020-10-31T03:24:32+00:00 0 Answers 53 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )