Cho tứ giác ABCD . Gọi I,J là trung điểm của AC và BD . Hãy tính| vecto IB + vecto ID + vecto JA + vecto JC|

Question

Cho tứ giác ABCD . Gọi I,J là trung điểm của AC và BD . Hãy tính| vecto IB + vecto ID + vecto JA + vecto JC|

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-30T03:57:04+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T03:58:39+00:00

  `|vec{IB} + vec{ID} + vec{JA} + vec{JC}|`

  `= |vec{IJ} + vec{JB} + vec{IJ} + vec{JD} + vec{JI} + vec{IA} + vec{JI} + vec{IC}|`

  `= |2vec{IJ} + (vec{JB} + vec{JD}) + 2vec{JI} + (vec{IA} + vec{IC})|`

  `= |vec{0} + vec{0} + vec{0}|`

  `= 0`

   

  0
  2020-10-30T03:58:56+00:00

  Xét : vecto IB + vecto ID = vt IJ + vt JB + vt IJ + vt JD
                                          = 2.vt IJ ( Vì vt JB + vt JD + vt 0 )  (*)
  Xét: vecto JA + vecto JC = vt JI + vt IA + vt JI + vt IC
                                           = 2. vt JI (Vì vt IA + vt IC = vt 0 )  (**)
  Từ (*) (**) =>  | vecto IB + vecto ID + vecto JA + vecto JC | = vecto 0

  cho mik ctlhn nha

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )