cho tứ giác ABCD có A=x, B=2A, C=3A, D=2B. Tính các góc của tứ giác

Question

cho tứ giác ABCD có A=x, B=2A, C=3A, D=2B. Tính các góc của tứ giác

in progress 0
Hồng Cúc 4 months 2021-09-05T08:00:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T08:01:25+00:00

    x+2x+3x+2.2x=360
    x=36 độ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )