cho tổng sau: 5+8+11+14… a,tìm số hạng thứ 100 của tổng b,tính tổng 100 số hạng đầu tiên

Question

cho tổng sau:
5+8+11+14…
a,tìm số hạng thứ 100 của tổng
b,tính tổng 100 số hạng đầu tiên

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-10-22T12:48:16+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T12:49:57+00:00

  số hạng thứ 100 của tổng là 5+(100-1).3=302

  tổng 100 số hạng dầu là (302+5).100:2=15350

   

  0
  2020-10-22T12:50:06+00:00

  Công thức tìm số hạng trong dãy:

  $[số\ bé\ nhất\ +\ (số\ lớn\ nhất\ -\ 1)]\ × \ khoảng\ cách$

  Khoảng cách các số liền nhau là: $8 – 5 = 3$

  a) Số hạng thứ $100$ là: $[5 + (100 – 1)] × 3 = 302$

  b) Số số hạng trong 100 số đầu tiên của dãy là :

        $[\dfrac{(302−5)}{3} ]+1=100\  (số)$

  Tổng 100 số số hạng đầu tiên là:

     $(302+5)·100:2=15350$

        Đáp số: $a) 302$

                     $b) 15350$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )