cho tập A={2,4,6,9} ,B={1,2,3,4}.Tập hợp A\B bằng tập nào

Question

cho tập A={2,4,6,9} ,B={1,2,3,4}.Tập hợp A\B bằng tập nào

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-31T01:57:35+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:59:11+00:00

  Đáp án:

   A\B= { $6;9$}

  Giải thích các bước giải:

  $A=${$2,4,6,9$} ,$B=${$1,2,3,4$}

   A\B= { $6;9$}

  0
  2020-10-31T01:59:24+00:00

  Đáp án:

  `A \\ B = {6;9}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )