cho tam giác vuông ABCD, E là điểm thay đổi trên CD, AE cắt BC tại F. Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc AE cắt BC tại K. Tìm vị trí của E trên Dc để d

Question

cho tam giác vuông ABCD, E là điểm thay đổi trên CD, AE cắt BC tại F. Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc AE cắt BC tại K. Tìm vị trí của E trên Dc để diện tích AECK=3 diện tích ABCD

0
RI SƠ 1 year 2020-10-19T01:10:06+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )